fbpx

การจัดส่งสินค้า

crazyOne Logo

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

การจัดส่งสินค้า

มาตรฐานในการจัดเตรียมสินค้า บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท เครซี่ วัน จํากัด บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของ บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิอร์ส จำกัด  และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การจัดส่งมาตรฐานใช้เวลาจัดส่งสินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

การจัดส่งสินค้า Ubiquiti Networks

มูลค่าการสินค้าต่อครั้งเกิน 10,000 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ 

มูลค่าการสินค้าต่อครั้งต่ำกว่า 10,000 บาท มีค่าจัดส่งสำหรับกรุงเทพ 250 บาท และ 350 สำหรับต่างจังหวัด

การจัดส่งสินค้า AmpliFi Mesh Wi-Fi

ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ จัดส่งฟรีทุกรายการทั่วประเทศ

จัดส่งเร่งด่วนภายใน 1-3 ชั่วโมง มีค่าจัดส่งเพิ่ม 250 บาท (บริการนี้มีเฉพาะกรุงเทพฯ เท่านั้น)

หมายเหตุ

1. บริษัท เครซี่ วัน จํากัด จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ หรือ การแจ้งชำระเงินก่อนเวลา 13:00 ในวัน และ เวลาทำการ สินค้าจะถูกจัดส่งออกภายในวันเดียวกัน 

2. อาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

      • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว

      • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

 ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

3. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Email และ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

4. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

5. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

สินค้าทุกรายการทำการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

*ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

หากคุณรู้สึกว่าบทความเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ

ติดต่อเราด้านล่าง ! เรายินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาของลูกค้า