ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตนเอง

802.11ac ความเร็วสูง

หน้าจอระบบสัมผัส

Mesh Technology

ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตนเอง

802.11ac ความเร็วสูง

เชื่อมต่อไปเครื่องอื่นได้

Mesh Technology

ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตนเอง

บริหารเครื่องลูกข่าย

Wi-Fi สำหรับผู้มาเยือน

ชี้วัด และรายงานผล

Instant Mesh System
Instant Router

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ AMPLIFI จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ