นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้าของเราได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

บริษัท เครซี่ วัน จํากัด บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของ บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิอร์ส จำกัดและ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การจัดส่งมาตรฐานใช้เวลาจัดส่งสินค้าถึงปลายทางภายใน 1-3 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

มูลค่าการสินค้าต่อครั้งเกิน 10,000 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ 

มูลค่าการสินค้าต่อครั้งต่ำกว่า 10,000 บาท มีค่าจัดส่งสำหรับกรุงเทพ 250 บาท และ 350 สำหรับต่างจังหวัด

 

หมายเหตุ

1. บริษัท เครซี่ วัน จํากัด จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ หรือ การแจ้งชำระเงินก่อนเวลา 13:00 ในวัน และ เวลาทำการ สินค้าจะถูกจัดส่งออกภายในวันเดียวกัน 

2. อาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์

      • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว

      • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

3. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Email และ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

4. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

5. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

สินค้าทุกรายการทำการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ AMPLIFI จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ