รวมระบบ Wi-Fi และ ระบบประกาศเสียงในที่สาธารณะไว้ในระบบเดียว

ประกาศเสียงผ่าน Wi-Fi - ไม่ต้องลงทุนติดตั้งฮาร์ดแวร์แยกต่างหาก

แอพ UniFi EDU ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android

ประสิทธิภาพเสียงขั้นสูง

UniFi AC EDU AP ให้เสียงคุณภาพสูงพร้อมลดเสียงเพี้ยนที่เกิดขึ้นทั่วไปในระบบประกาศ

Dual-Radio 3x3 MIMO

UniFi AC EDU AP รองรับเทคโนโลยีคลื่นความถี่คู่ แล ะเทคโนโลยี MIMO 3x3 ในคลื่นวิทยุ 2.4 Ghz และ 5 GHz ที่ความเร็วรวมสูงสุดถึง 1750 Mbps

แอพสำหรับประกาศเสียงบนสมาร์โฟน

ประกาศการออกอากาศที่มีความชัดเจนจากอุปกรณ์ iOS หรือ Android โดยใช้แอพ


Go to the App Store and Google Play.

Downloads

Related Products

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ crazyOne จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ 

Support

Knowledge Based

Contact Support

Blog

Social

YouTube

Company

Careers

© Copy Rights 2017-2018 Crazy One Limited. All Rights Reserved.