นวัตกรรมการออกแบบเสาอากาศ

นวัตกรรมใหม่ของการออกแบบเสาอากาศให้ได้พื้นที่ครอบคลุมในระยะที่ไกลขึ้น และ การรับสัญญาณของเสาอากาศของ UniFi AC LR AP ทำได้พร้อมกันกับการส่งสัญญาณ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายที่อยู่ไกล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของความถี่วิทยุที่ดีที่สุด

UniFi Controller ที่ออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความถี่วิทยุ

การจัดการ Wi-Fi เพื่อการรองรับการขยายระบบในอนาคต

ซอฟต์แวร์ UniFi Controller v5 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ด้วยความสามารถ UniFi Controller v5 ช่วยให้สามารถปรับขยายได้ไม่จำกัด ภายใต้การควบคุมจากศูนย์กลาง สามารถเข้าควบคุมและปรับแต่ง จากผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ เพื่ออัปเกรด UniFi AP ที่ได้รับการติดตั้งไปแล้วก็ตาม

Downloads

Related Products

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ crazyOne จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ 

Support

Knowledge Based

Contact Support

Blog

Social

YouTube

Company

Careers

© Copy Rights 2017-2018 Crazy One Limited. All Rights Reserved.