นวัตกรรมการออกแบบเสาอากาศ

นวัตกรรมใหม่ของการออกแบบเสาอากาศให้ได้พื้นที่ครอบคลุมในระยะที่ไกลขึ้น และ การรับสัญญาณของเสาอากาศของ UniFi AC LR AP ทำได้พร้อมกันกับการส่งสัญญาณ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายที่อยู่ไกล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของความถี่วิทยุที่ดีที่สุด

UniFi Controller ที่ออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความถี่วิทยุ

การจัดการ Wi-Fi เพื่อการรองรับการขยายระบบในอนาคต

ซอฟต์แวร์ UniFi Controller v5 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ด้วยความสามารถ UniFi Controller v5 ช่วยให้สามารถปรับขยายได้ไม่จำกัด ภายใต้การควบคุมจากศูนย์กลาง สามารถเข้าควบคุมและปรับแต่ง จากผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ เพื่ออัปเกรด UniFi AP ที่ได้รับการติดตั้งไปแล้วก็ตาม

Downloads

Related Products

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ AMPLIFI จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ