Switch 10G สำหรับเครือข่ายองค์กร

สร้างและขยายเครือข่ายด้วย Ubiquiti Networks®UniFi® Switch 16 XG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ UniFi Enterprise System US-16-XG เป็นสวิตช์ไฟเบอร์ที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ 16 พอร์ตและ 10G ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในเครือข่ายโดยการเชื่อมต่อแบบรวมแบนด์วิดท์สูงไปยังสวิตช์ต่างๆในเครือข่ายของคุณ

ตัวอย่างการออกแบบเพื่อใช้ 10 Gbps

รองรับ 12 x US-48, 10 Gbps (40 Gbps aggregate) uplink / downlink และ 4 x 10 Gbps Ethernet สำหรับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ US-16-XG หรือ core server อื่น

ตัวอย่างการออกแบบเพ่ือใช้ 20 Gbps

รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Uplink / Downlink แบบ US-48, 20 Gbps (40 Gbps aggregate) และ 4 x 10 Gbps Ethernet สำหรับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ US-16-XG หรือเซิร์ฟเวอร์หลักอีกเครื่องหนึ่ง

บริหารจัดการได้หลายไซด์

UniFi Controller ที่ทำงานอยู่ในระบบคลาวด์สามารถจัดการไซต์ UniFi หลายแห่งภายในอินเทอร์เฟซเดียวได้ได้ แต่ละไซต์มีการแยกออกจากกัน และ มีการตรวจสอบเครือข่ายรวมถึงการตั้งค่า และ บัญชีผู้ดูแลระบบของตนเอง

ส่งผ่านความเร็วรวม 10G

US-16-XG ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสวิตช์รวม สำหรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์มีพอร์ต SFP + 12 พอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อสาย CAT 6 / 5e US-16-XG มีพอร์ต 10G RJ45 สี่พอร์ต

การจัดการ Switch XG เพื่อการรองรับการขยายระบบในอนาคต

ซอฟต์แวร์ UniFi Controller v5 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ด้วยความสามารถ UniFi® Switch ผสานเข้ากับแพลตฟอร์ม Unified Software-Defined Networking (SDN) เพื่อสร้างระบบเครือข่ายแบบ end-to-end ที่ปรับขนาดได้อย่างมากในหลายตำแหน่งซึ่งควบคุมได้จากอินเทอร์เฟซเดียว

Downloads

Related Products

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ AMPLIFI จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ