fbpx
Combined ShapeCreated with Sketch.

สวิตช์ที่ให้คุณบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบใหม่หมด ใช้งานง่ายที่สุดในวงการนี้

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกัน

อัตราการรับส่งข้อมูล และส่งต่อผ่านพอร์ตทั้งหมดโดยไม่มีการสูญหายของข้อมูล

UniFi-Hardware-Software

ครั้งแรกในโลกกับ AR สำหรับการจัดการ Switch

การจัดการ Switch แบบ AR ตัวแรกของอุตสาหกรรมทำให้การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายง่ายขึ้น

เปรียบเทียบ UniFi Switch

เลือกสวิตช์ UniFi Gen 2 หรือ Gen 1 เพื่อความเหมาะสมกับเครือข่ายของคุณ

Group 30Created with Sketch.
Group 44Created with Sketch.