การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติค

UniFi Security Gateway Pro มีพอร์ต SFP สองทางสำหรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์เพื่อรองรับแอพพลิเคชัน backhaul ไฟร์วอลล์ขั้นสูงเพื่อปกป้องเครือข่ายและข้อมูลของคุณ

ออกแบบเพื่อติดตั้งภายในตู้ Rack

UniFi Security Gateway Pro สามารถติดตั้งในตู้ Rack เพื่อง่ายต่อการจัดการ และ จับเก็บสาย

Firewall ที่มีประสิทธิภาพสูง

UniFi® Security Gateway PRO มีนโยบายไฟร์วอลล์ขั้นสูงเพื่อปกป้องเครือข่ายและข้อมูลของคุณ

บริหารเครือข่ายด้วย VLAN

UniFi® Security Gateway PRO สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อแบ่งปันการใช้สรรพยากร และ จัดการความปลอดภัย

การทำงานร่วมกับ UniFi Controller

ซอฟต์แวร์ UniFi® Controller มีการค้นพบการจัดเตรียมและการจัดการ UniFi Security Gateway และอุปกรณ์ UniFi อื่น ๆ ผ่านทางอินเตอร์เฟสแบบควบคุมผ่านศูนย์กลางเพียงระบบเดียว

Downloads

Related Products

ข้อมูลที่ท่านไว้วางใจให้กับ crazyOne จะไม่มีการเปิดเผย หรือ แบ่งปันให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ 

Support

Knowledge Based

Contact Support

Blog

Social

YouTube

Company

Careers

© Copy Rights 2017-2018 Crazy One Limited. All Rights Reserved.